Magistrát města Ostravy

Pocitová mapa. Místa, kde by se město mělo rozvíjet.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy“ zpracované v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Mapuje názory občanů na lokality města. (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Místa, kde by se město mělo rozvíjet. ( http://fajnova.cz/pocitova-mapa )

Pocitová mapa. Místa, kde se necítím fajnově.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy“ zpracované v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Mapuje názory občanů na lokality města. (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Místa, kde se necítím fajnově. ( http://fajnova.cz/pocitova-mapa )

Pocitová mapa – Místo kde se cítím fajnově

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy“ zpracované v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Mapuje názory občanů na lokality města. (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Místa, kde se cítím fajnově. ( http://fajnova.cz/pocitova-mapa )

Pocitová mapa horka – místa, která by se měla rozvíjet, aby byla během horka příjemnější.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Která místa by se měla rozvíjet, aby byla během horka příjemnější. ( http://fajnova.cz/pocitova-mapa-horka )

Pocitová mapa horka – doporučená místa pro návštěvníky Ostravy.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Která místa doporučit v létě návštěvníkům Ostravy. (http://fajnova.cz/pocitova-mapa-horka)

Pocitová mapa horka – pozitivně hodnocené lokality.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka 1: Místa, kde se v období letního horka cítím příjemně – kde rád trávím čas.

Pocitová mapa horka – negativně hodnocené lokality

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Místa, kde se v období letního horka necítím příjemně.

Stížnosti a podněty – počet podání v roce 2017

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]

Počet podaných petic v roce 2017

Publikováno: | Štítky:

Evidence podání dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů