Přeskočit na obsah

Návrh kapitálového rozpočtu na r. 2023

Vydáno: 10.1.2023

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2023 včetně kapitálového výhledu na roky 2024-2026. Rozpočet města naleznete zde, kapitálový rozpočet je příloha č. 9.


Datové zdroje

  • Návrh kapitálového rozpočtu 2023 - csv

Metadata datové sady

csv pdf

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributuDatový typ atributuPopis atributu
COL_PROJECT_IDŘetězecID projektu
COL_COVER_PARČísloParagraf dle rozpočtové skladby
COL_COVER_POLČísloPoložka dle rozpočtové skladby
COL_PRIORITYČísloPriorita přiřazená projektu (1 - nejvyšší)
COL_SUBJ_OWNERŘetězecPředkladatel
COL_NAMEŘetězecNázev projektu/akce
COL_PLACE_CODEŘetězecLokalita
COL_SUBJ_CODEŘetězecInvestor
COL_YEAR_STARTČísloRok zahájení
COL_YEAR_ENDČísloRok dokončení
COL_COST_IN_EXP_ALLČísloPředpokládaná výše externího financování/dotace
COL_COST_ALLČísloCelkové rozpočtové náklady projektu/akce
COL_COST_FILL_TO_BEF_2ČísloSkutečné plnění do 12/2021
COL_COST_FILL_TO_BEF_1ČísloOčekávané plnění v roce 2022
COL_COST_NEED_0ČísloCelková finanční potřeba na rok 2023
COL_COST_NO_PUMP_BEF_1ČísloPožadavek na rok 2023 - Předpokl. nedočerpané prostředky r. 2022
COL_COST_GR_A_0ČísloPožadavek na rok 2023 - Krytí rozpočtem SMO
COL_COST_ALT_SRC_REQČísloPožadavek na rok 2023 - Úvěr
COL_COST_GR_F_0ČísloPožadavek na rok 2023 - Financování z fondu
COL_COST_GR_B_0ČísloPožadavek na rok 2023 - Veřejné rozpočty (stát, EU)
COL_COST_GR_C_0ČísloPožadavek na rok 2023 - Jiné zdroje (vlastní zdroje, ÚMOb., spol.)
COL_COST_GR_A_1ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2024
COL_COST_GR_C_1ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2024
COL_COST_GR_SUM_1ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2024
COL_COST_GR_A_2ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2025
COL_COST_GR_C_2ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2025
COL_COST_GR_SUM_2ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2025
COL_COST_GR_A_3ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Statutární město Ostrava na r. 2026
COL_COST_GR_C_3ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Jiné zdroje na r. 2026
COL_COST_GR_SUM_3ČísloKapitálový výhled na léta 2024–2026 - Celková fin. potřeba na r. 2026
COL_COST_AFTČísloPlnění po r. 2026
csv pdf

Metadata distribuce datové sady

Název atributuHodnota atributu
Odkaz na stažení datového zdroje https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/Kapialovy-rozpocet-2023.csv
Formát datového zdrojeCSV
Odkaz na podmínky použitíhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs
Název distribuceNávrh kapitálového rozpočtu na r. 2023
Odkaz na stránku o distribucihttps://opendata.ostrava.cz/nkr_2023
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje -
Formát datového schématuCSV
Platnost od2023-01-01
Platnost do2023-12-31
csv pdf