Přeskočit na obsah

Magistrát města Ostravy

Statistika průjezdu vozidel ze sledovaných křižovatek v roce 2022

Publikováno: | Štítky: , , , ,

Datová sada obsahuje statistiky průjezdu vozidel na vybraných dopravních uzlech na území statutárního města Ostravy vyhodnocené automatizovaným systémem pro sběr dopravních dat.

Hřiště otevřená veřejnosti 2022

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam hřišť otevřených pro veřejnost v roce 2022.

Petice – počet podání v období 2018 až 2021

Publikováno: | Štítky:

Počet petic podaných v jednotlivých měsících let 2018 až 2021.

Stížnosti – počet podání v období 2018 až 2021

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]

Počet vydaných občanských průkazů za rok 2020 a 2021

Publikováno: | Štítky:

Počet vydaných občanských průkazů v jednotlivých měsících let 2020 a 2021.

Počet vydaných cestovních dokladů za rok 2020 a 2021

Publikováno: | Štítky: ,

Počet cestovních dokladů vydaných v jednotlivých měsících roku 2020 a 2021.

Dotace poskytnuté Magistrátem města Ostravy za období 2017-2021

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam dotací poskytnutých Magistrátem města Ostravy za období 2017-2021, které se nachází v informačním systému EvAgend.

Dotace poskytnuté MOb Ostrava-Jih za r. 2021

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam dotací poskytnutých městským obvodem Ostrava-Jih za rok 2021, které se nachází v informačním systému EvAgend.

Dotace poskytnuté MOb Moravská Ostrava a Přívoz za r. 2021

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam dotací poskytnutých městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2021, které se nachází v informačním systému EvAgend.