Přeskočit na obsah

Magistrát města Ostravy

Petice – počet podání v roce 2023

Publikováno: | Štítky:

Počet petic podaných za rok 2023

Návrh kapitálového rozpočtu na r. 2024

Publikováno: | Štítky: , ,

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2024 včetně kapitálového výhledu na roky 2024-2026.

Statistika průjezdu vozidel ze sledovaných křižovatek v roce 2023

Publikováno: | Štítky: , , , ,

Datová sada obsahuje statistiky průjezdu vozidel na vybraných dopravních uzlech na území statutárního města Ostravy vyhodnocené automatizovaným systémem pro sběr dopravních dat.

Počet vydaných cestovních dokladů za rok 2023

Publikováno: | Štítky: ,

Počet cestovních dokladů vydaných v jednotlivých měsících roku 2023.

Počet vydaných občanských průkazů za rok 2023

Publikováno: | Štítky:

Počet vydaných občanských průkazů v jednotlivých měsících roku 2023

Stížnosti – počet podání v roce 2023

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]

Hřiště otevřená veřejnosti 2023

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam hřišť otevřených pro veřejnost v roce 2023

Objednávkový systém – objednávky dle činností od roku 2018

Publikováno: | Štítky: ,

Služba objednávkového systému umožňuje objednání k návštěvě Magistrátu města Ostravy v agendách živnostenského úřadu, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních činností. A to prostřednictvím www.esmo.cz nebo telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra MMO.

Objednávkový systém – objednávky dle agend od roku 2018

Publikováno: | Štítky: ,

Služba objednávkového systému umožňuje objednání k návštěvě Magistrátu města Ostravy v agendách živnostenského úřadu, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních činností. A to prostřednictvím www.esmo.cz nebo telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra MMO.