Magistrát města Ostravy

Rozpočet 2016 – běžné výdaje

Publikováno: | Štítky: , ,

Údaje o rozpočtu a aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků zveřejňuje statutární město Ostrava rovněž prostřednictvím klikacího rozpočtu na webových stránkách města.

Rozpočet 2016 – příjmy

Publikováno: | Štítky: ,

Údaje o rozpočtu a aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků zveřejňuje statutární město Ostrava rovněž prostřednictvím klikacího rozpočtu na webových stránkách města.

Počet podaných petic v roce 2016

Publikováno: | Štítky:

Evidence podání dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Objednávkový systém – objednávky dle činností

Publikováno: | Štítky: ,

Služba objednávkového systému umožňuje objednání k návštěvě Magistrátu města Ostravy v agendách živnostenského úřadu, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních činností. A to prostřednictvím www.esmo.cz nebo telefonicky prostřednictvím Kontaktního centra MMO. Informace o využívání objednávkového systému jsou k dispozici také ZDE

Počet evidovaných psů – časový vývoj

Publikováno: | Štítky: , , , , ,

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, s účinností od 1. 1. 2013 stanoví chovatelům psů povinnost nechat označit svého psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů. Psi označení tetováním před účinností vyhlášky se považují za označené v souladu s vyhláškou. Chovatelé jsou povinni do […]

Koordinovaná závazná stanoviska v roce 2016

Publikováno: |

Koordinované závazné stanovisko se vydává pro územní a stavební řízení podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.

Počet psů označených čipem

Publikováno: | Štítky: , , , , ,

Informace o počtu psů označených čipem k datu 31. 7. 2016 je ve standardním zobrazení k dispozici ZDE