Přeskočit na obsah

Seznam sociálních služeb

Vydáno: 10.1.2023 | Aktualizováno: 31.7.2023

Datová sada obsahuje přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Katalog sociálních služeb v „lidsky čitelné“ podobě je provozován na Portálu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. 


Datové zdroje

  • Seznam sociálních služeb - csv

Metadata datové sady

csv pdf

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributuDatový typ atributuPopis atributu
provozovatel_icŘetězecProvozovatel sociálního zařízení. IČ.
provozovatel_nazevŘetězecProvozovatel sociálního zařízení. Název.
nazevŘetězecNázev sociálního zařízení.
adresa_nazev_obceŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název obce.
adresa_nazev_uliceŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_cislo_domovniŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacniŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_pscŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Poštovní směrovací číslo.
adresa_textŘetězecAdresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Celá adresa jako jeden řetězec.
poskytovana_sluzbaŘetězecPoskytovaná služba daným sociálním zařízením.
typ_klientaŘetězecTypy cílových skupin klientů (osoby se sluchovým postižením; oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; …).
kontakt_telefonŘetězecKontaktní údaje na sociální zařízení. Telefon.
kontakt_mobilŘetězecKontaktní údaje na sociální zařízení. Mobilní telefon.
kontakt_emailŘetězecKontaktní údaje na sociální zařízení. E-mail.
kontakt_urlŘetězecKontaktní údaje na sociální zařízení. URL webové stránky.
kontakt_iddsŘetězecKontaktní údaje na sociální zařízení. ID datové schránky.
popis_realizace_sluzbyŘetězecOdkaz na dokument/web popisující realizaci sociální služby.
csv pdf

Metadata distribuce datové sady

Název atributuHodnota atributu
Odkaz na stažení datového zdroje https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/Seznam-socialnich-sluzeb-2023.csv
Formát datového zdrojeCSV
Odkaz na podmínky použitíhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs
Název distribuceSeznam sociálních služeb
Odkaz na stránku o distribucihttps://opendata.ostrava.cz/seznam-socialnich-sluzeb/
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje -
Formát datového schématuCSV
Platnost od
Platnost do2023-06-30
csv pdf