Přeskočit na obsah

Magistrát města Ostravy

Počet vydaných cestovních dokladů za rok 2022

Publikováno: | Štítky: ,

Počet cestovních dokladů vydaných v jednotlivých měsících roku 2022.

Počet vydaných občanských průkazů za rok 2022

Publikováno: | Štítky:

Počet vydaných občanských průkazů v jednotlivých měsících roku 2022.

Stížnosti – počet podání v roce 2022

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]

Návrh kapitálového rozpočtu na r. 2023

Publikováno: | Štítky: , ,

Návrh kapitálového rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2023 včetně kapitálového výhledu na roky 2024-2026. Rozpočet města naleznete zde, kapitálový rozpočet je příloha č. 9.

Seznam sociálních služeb

Publikováno: | Štítky:

Datová sada obsahuje přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava. Katalog sociálních služeb v „lidsky čitelné“ podobě je provozován na Portálu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. 

Statistika průjezdu vozidel ze sledovaných křižovatek v roce 2022

Publikováno: | Štítky: , , , ,

Datová sada obsahuje statistiky průjezdu vozidel na vybraných dopravních uzlech na území statutárního města Ostravy vyhodnocené automatizovaným systémem pro sběr dopravních dat.

Hřiště otevřená veřejnosti 2022

Publikováno: | Štítky: ,

Seznam hřišť otevřených pro veřejnost v roce 2022.

Petice – počet podání v období 2018 až 2021

Publikováno: | Štítky:

Počet petic podaných v jednotlivých měsících let 2018 až 2021.

Stížnosti – počet podání v období 2018 až 2021

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]