Otevřená data statutárního města Ostravy

 

Portál Open data Ostrava slouží k prezentaci dat statutárního města Ostravy ve strojově čitelných formátech. Postupně jsou zveřejňovány datové sady z nejrůznějších oblastí výkonu činností města a městských organizací. Své tipy a dotazy můžete zasílat na e-mail opendata@ostrava.cz

Data geografického informačního systému města jsou dostupná prostřednictvím samostatného mapového portálu města mapy.ostrava.cz.

 

O otevřených datech

  • data volně zpřístupněná na internetu způsobem, který neomezuje způsob jejich použití, a to jak pro nekomerční., tak komerční účely
  • data jsou publikována ve strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich další zpracování pomocí programových aplikací
  • otevřená data mohou být volně využita např. pro odborné analýzy, tvorbu programových aplikací, studentské práce ad.
  • více o otevřených datech na http://opendata.gov.cz/

Podmínky užití

  • užití dat a výstupů je možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0
  • jako zdroj dat je uživatel povinen uvést statutární město Ostrava respektive příslušnou městskou organizaci