Přeskočit na obsah

Štítek: nádoby

Počet a typ sběrných nádob v jednotlivých městských obvodech

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Systém je v Ostravě zaveden na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města. Informace o umístění nádob na separovaný odpad na území […]