Přeskočit na obsah

Životní prostředí

Pocitová mapa horka – místa, která by se měla rozvíjet, aby byla během horka příjemnější.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Která místa by se měla rozvíjet, aby byla během horka příjemnější. ( http://fajnova.cz/pocitova-mapa-horka )

Pocitová mapa horka – doporučená místa pro návštěvníky Ostravy.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Která místa doporučit v létě návštěvníkům Ostravy. (http://fajnova.cz/pocitova-mapa-horka)

Pocitová mapa horka – pozitivně hodnocené lokality.

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka 1: Místa, kde se v období letního horka cítím příjemně – kde rád trávím čas.

Pocitová mapa horka – negativně hodnocené lokality

Publikováno: |

Výstup elektronické „Pocitové mapy horka“ zpracované v rámci tvorby Adaptační strategie Ostravy na změnu klimatu. Mapuje názory občanů na lokality města v souvislosti s letními horky (publikováno srpen 2017 na www.fajnova.cz) Otázka: Místa, kde se v období letního horka necítím příjemně.

Počet evidovaných psů – časový vývoj

Publikováno: | Štítky: , , , , ,

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, s účinností od 1. 1. 2013 stanoví chovatelům psů povinnost nechat označit svého psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů. Psi označení tetováním před účinností vyhlášky se považují za označené v souladu s vyhláškou. Chovatelé jsou povinni do […]

Počet psů označených čipem

Publikováno: | Štítky: , , , , ,

Informace o počtu psů označených čipem k datu 31. 7. 2016 je ve standardním zobrazení k dispozici ZDE

Počet psů označených tetováním

Publikováno: | Štítky: , , , , ,

Informace o počtu evidovaných psů označených tetováním k datu 31. 7. 2016 je ve standardním zobrazení k dispozici ZDE  

Počet a typ sběrných nádob v jednotlivých městských obvodech

Publikováno: | Štítky: , ,

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Systém je v Ostravě zaveden na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města. Informace o umístění nádob na separovaný odpad na území […]