Přeskočit na obsah

Magistrát města Ostravy

Turistické cíle

Publikováno: | Štítky: , , , ,

Seznam úřadů a organizací

Publikováno: | Štítky: , , ,

Datová sada obsahuje seznam úřadů statutárního města Ostravy (magistrát, úřady městských obvodů), zřizovaných organizací (vč. organizací zřizovaných městskými obvody) a společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy (SMO), základní kontaktní údaje a odkaz na webové stránky. Přehled organizací je dostupný rovněž na Integrovaném portálu SMO.  

Statistika průjezdu vozidel ze sledovaných křižovatek v roce 2016

Publikováno: | Štítky: , , , ,

Datová sada obsahuje statistiky průjezdu vozidel na vybraných dopravních uzlech na území statutárního města Ostravy vyhodnocené automatizovaným systémem pro sběr dopravních dat. Dopravní statistiky (za období 7 dnů) jsou rovněž dostupné na Integrovaném portále města Ostravy. Zde je k dispozici také aplikace pro on-line obrazový přenos dopravní situace z dopravního kamerového systému.

Přehled nálezů evidovaných úřady městských obvodů SMO

Publikováno: | Štítky: ,

Obsahem datové sady jsou nálezy evidované úřady městských obvodů statutárního města Ostrava. V souladu s ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají agendu nálezů jednotlivé městské obvody. Přehled evidovaných nálezů zveřejňuje město na portálu […]

Rozpočet 2016 – kapitálové výdaje

Publikováno: | Štítky: , ,

Údaje o rozpočtu a aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků zveřejňuje statutární město Ostrava rovněž prostřednictvím klikacího rozpočtu na webových stránkách města.

Rozpočet 2016 – běžné výdaje

Publikováno: | Štítky: , ,

Údaje o rozpočtu a aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků zveřejňuje statutární město Ostrava rovněž prostřednictvím klikacího rozpočtu na webových stránkách města.

Rozpočet 2016 – příjmy

Publikováno: | Štítky: ,

Údaje o rozpočtu a aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků zveřejňuje statutární město Ostrava rovněž prostřednictvím klikacího rozpočtu na webových stránkách města.

Počet podaných petic v roce 2016

Publikováno: | Štítky:

Evidence podání dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů